زمان دريافت كالا - اخبار - شرکت طراحی مهندسی مهرگان پهنه

درباره ما

شركت طراحي مهندسي مهرگان پهنه در سال 1375 تأسيس شده و فعاليت صنعتي خود را با توليد قطعات خودرو در سال 1376 با مجموعه چراغ كابين ولوو آغاز نمود. با گسترش دامنه توليدات شركت، مجموعه درخت سيم هاي خودرو و دسته راهنما نيز به تنوع توليدات شركت اضافه گرديد و در حال حاضر به عنوان يكي از سازندگان فعال در زمينه توليد قطعات خودرو با 120 نفر پرسنل فعاليت مي نمايد.

زمان دريافت كالا

ساعات استراحت : 10-10:10  ، 12:30- 13:10  و 15- 15:10
در ساعات استراحت ، واحد انبار از دريافت كالا معذور است.تاریخ : 1391/3/2 | 1792 بازدید